Čo je to QR kód

QR kód je obrázok zobrazujúci dvojrozmerný kód. Tieto kódy pochádzajú z Japonska, kde sú veľmi rozšírené.

QR ako Quick Response

QR (Quick Response) je skratka pre rýchlu odpoveď. Tieto kódy sa používajú na jednoduché a rýchle získanie informácií, ktoré nie sú čitateľné pre človeka, ale čítačka v mobilnom telefóne si s nimi ľahko poradí.

Sú všade

QR kódy môžeš vidieť na bilboardoch, na webových stránkach, v novinových reklamách, alebo dokonca vytlačené na vizitkách alebo tričkách.
Pomocou svojho telefónu potom vieš ľahko a rýchlo získať podrobnosti o firme, zobraziť miesto na mape, načítať adresu URL, alebo použiť kupón so zľavou.

Lepšie ako čiarkové kódy

Oproti čiarkovým kódom majú QR kódy výhodu v tom, že môžu ukladať a zobraziť oveľa viac údajov ako len čísla. Ďalšou kľúčovou výhodou QR kódov je to, že namiesto toho, aby si potreboval robustný ručný skener, ich dokáže načítať každý moderný mobilný telefón.

Jednoducho a rýchlo

Vytvoriť si vlastný QR kód nie je vôbec zložité. Použi náš generátor QR kódu a môžeš ho o pár sekúnd používať.